Wie zijn wij?

Enthousiast, spontaan, open en gezellig: dat is Gospelkoor YES uit Oosterbeek. Wat al onze leden bindt, is het plezier om te zingen en het willen beleven en uitdragen van het geloof. We hopen dat mensen geraakt worden door de inhoud van de liederen die we zingen. Vanuit ons hart God prijzen en mensen bemoedigen met muziek, is ons doel.

Sinds september 2017 is Klaas Hoefnagel dirigent van het koor. Onder zijn aanvoering kan Gospelkoor YES het prachtige repertoire laten horen. Van Casting Crowns tot Sela en Laura Story tot Matt en Beth Redman: het repertoire van Gospelkoor YES is breed en wisselt uptempo nummers en ballads af.

De groep waarmee we dit repertoire ten gehore brengen bestaat momenteel uit ongeveer dertig leden in de leeftijd van twintig tot ruim vijftig jaar. Een leuke, veelzijdige groep die elke dinsdagavond bij elkaar komt in de Protestantse kerk in Drie om te repeteren en om elkaar te ontmoeten.

Geschiedenis

Gospelkoor YES bestaat al ruim 50 jaar. Het begon allemaal in 1971, toen het gospelkoor opgericht werd onder het bezielend dirigentschap van Wim Eppinga. Na zijn overlijden een paar jaar later, kreeg het koor de naam die aan hem herinnert: Young Eppinga Singers, oftewel Gospelkoor YES.

De afgelopen decennia stond Bert Leeuwis als dirigent aan het roer van ons koor. Helaas overleed hij in mei 2017 en moesten de koorleden afscheid nemen van de dirigent waarmee ze vele optredens gaven, concerten organiseerden en zelfs drie keer een bijzondere reis naar Debno, Polen, maakten.

Toekomst

Onder leiding van Klaas Hoefnagel gaat Gospelkoor YES verder. Het resultaat van de wekelijkse repetities brengt het koor ten gehore in kerkdiensten, maar ook optredens in verpleeghuizen, in gevangenissen en bij andere gelegenheden zijn niet ongebruikelijk.

Door onze muziek te delen met het publiek tijdens deze optredens willen we getuigen van God die de wereld zo heeft liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig zal leven.